Reglement 

 • Deelnemen aan de Bedriegertjestrail of Rozendaalse Veldtrail is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. 
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door welke oorzaak dan ook.
 • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 • De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden, de verkeersregels op de openbare weg in acht te nemen, en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen
 • Indien Bedriegertjestrail of Rozendaalse Veldtrail door overmacht wordt afgelast, dan vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten.
 • Bij afgelasting wordt in principe geen nieuwe datum vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan plaats in het volgende kalenderjaar.
 • Bij annuleren door de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een vervanger(st)er te laten meedoen. Deze vervang(st)er doet mee onder eigen naam maar maakt dan gebruik van het reeds overgemaakte inschrijfgeld. 
 • Deelnemers confirmeren zich door inschrijving en deelname met het opnemen van opgegeven gegevens in het bestand van de Organisatie.
 • De organisatie verplicht zich tot de wettelijk regels omtrent bescherming persoonsgegevens. ((Algemene Vordering Gegevensbescherming) AVG)
 • De gegevens worden gebruikt voor:
  • publicatie van de uitslagen op internet
  • mailings door Bedriegertjeslopers over dit evenement en de editie van het volgende jaar
 • Deelnemers hebben bij het ontvangen van de individuele mailings de mogelijkheid zich uit te schrijven.
 • Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Gegevens worden verwerkt door hardloopuitslagen.nl middels programmatuur WEGWED. De gegevens worden gepubliceerd op hardloopuitslagen.nl en op uitslagen.nl
 • De persoonsgegevens die hardloopuitslagen.nl verwerkt worden vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van de Event organisatie.
 • De volgende gegevens worden verwerkt:

Opgeslagen data binnen hardloopuitslagen.nl:

 • Naam
 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Land
 • e-mailadres (wordt niet gepubliceerd)
 • Video beelden
 • Foto materiaal
 • Gelopen tijd
 • Gelopen afstand
 • Startnummer

Opgeslagen data binnen uitslagen.nl

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (alleen geboortejaar wordt gepubliceerd)
 • Woonplaats
 • Land
 • e-mailadres (Wordt niet gepubliceerd)
 • Gelopen tijd
 • Gelopen afstand
 • Deelnemer kan achteraf (na afloop van het event) zijn gegevens laten verwijderen, hierdoor worden de koppelingen tussen persoonsgegevens en afgelegde afstand en tijd verwijderd. Ook worden koppelingen tussen persoonsgegevens en foto- en video-materiaal materiaal verwijderd. Echter kunnen Videobeelden niet verwijderd worden, waardoor deelnemer op beeld blijft staan, maar niet te herleiden is naar naam of persoonsgegevens.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Rozendaalse Bedriegertjeslopers.